O firmie

Lokaty Budowlane S.A. to notowana na rynku NewConnect firma dewelopersko-budowlana, realizująca inwestycje na gruntach własnych. W czerwcu 2010 roku nastąpiła finalizacja połączenia Spółki z firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., która na rynku budowlanym funkcjonowała od 2006 roku.

W wyniku połączenia Spółka Osiedle Poniatowskie została wykreślona z rejestru, zaś cały jej majątek został przeniesiony do Spółki notowanej na NewConnect – Lokaty Budowlane S.A. Spółka, która inkorporowała Osiedle Poniatowskie, w zamian wyemitowała akcje

W świetle założeń do strategii Spółki, Lokaty Budowlane będą właścicielem części wybudowanych przez siebie nieruchomości, zaś przychody osiągane z wynajmu nieruchomości będą istotne, ale będą traktowane, jako uzupełnienie zysków ze sprzedaży nowo wybudowanych obiektów.

Lokaty Budowlane S.A.

ul. Popularna 19 lok.2
02-473 Warszawa


e-mail:biuro@lokatybudowlane.pl
telefon:(22) 241-19-92

Lokalizacja biura

ul. Biała 4

pokoje: 93, 94, 95

00-895 Warszawa

Więcej o firmie Skontaktuj się