Lokaty Budowlane S.A. to notowana na rynku NewConnect firma dewelopersko-budowlana, realizująca inwestycje na gruntach własnych. W czerwcu 2010 roku nastąpiła finalizacja połączenia Spółki z firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., która na rynku budowlanym funkcjonowała od 2006 roku.

W wyniku połączenia Spółka Osiedle Poniatowskie została wykreślona z rejestru, zaś cały jej majątek został przeniesiony do Spółki notowanej na NewConnect – Lokaty Budowlane S.A. Spółka, która inkorporowała Osiedle Poniatowskie, w zamian wyemitowała akcje (36.388.400 walorów serii F).

Naszą pierwszą, zrealizowaną inwestycją, była budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Ożarowie Mazowieckim. Przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem – pomimo kryzysu oraz załamania na rynku mieszkaniowym wszystkie domy zostały sprzedane, zaś zysk na tej inwestycji przekroczył 6 mln zł.

Spółka Lokaty Budowlane jest właścicielem centrum hotelowo-konferencyjnego w atrakcyjnej lokalizacji przy trasie Poznańskiej (droga krajowa E 30 Świecko – Poznań – Warszawa) w miejscowości Święcice, zaledwie 13 km od granicy Warszawy. Hotel Święcice rozpoczął działalność operacyjną 28 marca 2011 roku.

Spółka chce się rozwijać w oparciu o ideę lokat budowlanych i pozyskiwać kolejne inwestycje w zamian za część ukończonej inwestycji lub akcje. W zamian za grunt kontrahent może otrzymać wybudowany na tym gruncie lokal mieszkalny lub użytkowy bądź zostać akcjonariuszem Spółki.

W świetle założeń do strategii Spółki, Lokaty Budowlane będą właścicielem części wybudowanych przez siebie nieruchomości, zaś przychody osiągane z wynajmu nieruchomości będą istotne, ale będą traktowane, jako uzupełnienie zysków ze sprzedaży nowo wybudowanych obiektów.