IMG_1324

Budynek usługowo-handlowy ul. Dolna 43/45

Inwestycja przy ul. Dolnej 43/45 polega na wykonaniu remontu i adaptacji budynku na cele handlowo – usługowe. W wyniku prac rozbiórkowo – remontowych powstało około 1 800 m2 powierzchni przeznaczonej do sprzedaży.

Obecnie trwa aranżacja obiektów na cele handlowo – usługowe.
Tworzymy dodatkowe wejścia od ulicy Dolnej z parkingiem dla rowerów.
Zagospodarowujemy części niezabudowane, stanowiące obecnie plac utwardzony z przeznaczeniem na parking dla samochodów osobowych oraz plac manewrowy dla samochodów dostawczych zaopatrujących lokale handlowe i usługowe.