Akcjonariat

Lista osób uprawnionych do głosowania na WZA posiadających co najmniej 5% liczby głosów:

Stan na dzień 6 października 2014r.

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Marek Kwiatkowski 22 298 283 50,36 22 298 283 50,36 03.10.2014
Efraim Sagi 10 969 479 24,77 10 969 479 24,77 06.10.2014
Tali Sagi 9 580 588 21,64 9.580.588 21,64 30.09.2014
Pozostali - 3,23 - 3,23 -

Lokaty Budowlane – wyemitowane dotychczas akcje*

468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A
468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
36 388 400 akcji zwykłych na okaziciela serii F
4 447 222 akcji zwykłych na okaziciela serii G
44 276 975 Razem

Lokaty Budowlane – akcje dotychczas dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect

468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
1 872 603 Razem

Stan na dzień 05.12.2011r.
* o wartości nominalnej 0,32 złotych każda

Animator na rynku NewConnect
Copernicus Securities S.A.

Walne Zgromadzenie

Dokumenty informacyjne

Dokumenty Spółki

Materiały dla prasy

Raporty bieżące EBI


Raporty bieżące ESPI

Raporty okresowe

Władze Spółki

ZARZĄD

Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu Lokaty Budowlane S.A.

Marek Kwiatkowski od ponad 12 lat związany jest z branżą budowlaną.
Spółka Osiedle Poniatowskie (połączona z Lokaty Budowlane S.A.), której był Prezesem, zrealizowała projekt budowy osiedla 50 domów jednorodzinnych w Ożarowie Mazowieckim. Obecnie inwestycja jest zakończona.
Wcześniej Marek Kwiatkowski związany był z firmą Vienna Service. Firma ta przez 11 lat odpowiadała za wynajem nieruchomości m.in. 200 butików w 11 miastach w Polsce. Jednym z sukcesów Marka Kwiatkowskiego na tym etapie kariery była m.in. komercjalizacja Galerii Żoliborz w Warszawie przy ul. Broniewskiego.
Marek Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (na wydziale Budowy Maszyn).

RADA NADZORCZA

Edward Szczytowski

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami spółek pod kątem optymalizacji podatkowej. Równolegle był odpowiedzialny za organizację i prowadzenie postępowania o zgodę na działalność w TFI HPF S.A., gdzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Do 2007 r. był Prezesem Zarządu spółki Mercon Investment oraz Karmar S.A., gdzie był Członkiem Zarządu i odpowiadał za przygotowanie firmy do debiutu giełdowego oraz uczestniczył w negocjacjach z inwestorem strategicznym. Wcześniej, w latach 1994-2006, związany był z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w PTE Bankowy (do 2006 r.) i Dyrektora Departamentu w PKO BP (do 1999 r.). W tym czasie odpowiadał m.in. za politykę inwestycyjną, czy emisje obligacji korporacyjnych i komunalnych. W latach 1989-93 związany z branżą wydawniczą. Był m.in. Prezesem Polskiej Agencji Wydawniczej (1989-1991).

Członek Rad Nadzorczych: Wólczanka, Strzelec, Tras-Intur, inne podmioty: TFI PKO/Credit Suisse, Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych (1993 r.)

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Georgi Rozencwajg

Jest udziałowcem w firmie Publish Air, działającej w Polsce od ok. 14 lat.

Od 1999 r. był również współudziałowcem firmy Vienna Service Sp. z o.o. zajmującej się najmem i zarządzaniem pasażami handlowymi firmy Billa Polen, a później jej następcami, należącymi do spółek z grupy Auchan. Jest związany z branżą nieruchomości – pełni m. in. funkcję dyrektora handlowego i konsultanta w działającej na rynku od 1991 r. firmie Vienna G.R. Sp. z o.o. w której aktualnie jest prezesem. Od 1975 do 1993 związany był z branżą handlową. Był m.in. współudziałowcem w sklepach detalicznych i hurtowych, jak również w firmie zajmującej się exportem i importem. Zdobywał doświadczenie w handlu z Niemcami, Francją, Belgią i Austrią w branży spożywczej, a z Hong-Kongiem we współpracy z branżą elektroniczną.

Studiował Psychologię na uczelni poza granicami kraju.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dominik Dudziński

Posiada wykształcenie wyższe, zawód doradcy podatkowego oraz 12 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie podatków, które zdobył w departamentach prawnych międzynarodowych korporacji oraz kancelarii prawnych.

Jest wspólnikiem i  komplemetariuszem w Kancelaria Dudziński i Wspólnicy sp.k. oraz wspólnikiem i komandytariuszem w Centrum Księgowym Taxlegal Sp.  z o.o. sp.k. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w Taxlegal Sp. z o.o. , Global Trade Polska Sp. z o.o. TL 2 Sp. z o.o. TL 5 Sp. z o.o., TL 4 Sp. z o.o. i Rita Fund Sp. z o.o. W przeszłości był Prezesem Zarządu w TL 3 Sp. z o.o., oraz ITC Group Sp. z o.o. Aktualnie członek Rady Nadzorczej Mądre Główki.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lech Dudek

Ukończył Szkołę Główna Handlowa w Warszawie na kierunku: Finanse i Bankowość i specjalizacji finanse przedsiębiorstw.

Karierę zawodową zaczynał w Państwowych Zakładach Lotniczych – Warszawa Okęcie, gdzie w ostatnim okresie pracował na stanowisku Kierownika Sekcji – Zastępca Głównego Księgowego. Był samodzielnym Księgowym w  SIEMENS Sp. z o. o., zaś w LOT Catering Sp. z o. o. – zastępcą Dyrektora Finansowego. Następnie w LOT Catering Sp. z o. o. pracował na stanowisku Dyrektora Biura Controllingu. Od 2010 r. niezależny doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej i controllingu.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Daniel Gąsiorowski

Specjalizuje się w doradztwie komunikacyjnym dla firm w zakresie relacji inwestorskich.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w mediach finansowych i branży PR, wcześniej pracował jako dziennikarz, a potem redaktor naczelny Gazety Finansowej; dziennikarz Money.pl; członek zarządu a następnie prezes zarządu Liberty Group S.A. Kierował działaniami komunikacyjnymi spółek publicznych i funduszy VC, m.in. Capital Partners, eMuzyka, Bakallend, Electus, Hawe, eCard. Brał udział w działaniach dla Spółek zmierzających na GPW i NC: m.in. Liberty Group, Telepolska Holding, Platinium Properties Group. Aktualnie Head of Investor Relations Department  w Ciszewski MSL Financial Communications.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.