Władze Spółki

ZARZĄD

Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu Lokaty Budowlane S.A.

Marek Kwiatkowski od ponad 12 lat związany jest z branżą budowlaną.
Spółka Osiedle Poniatowskie (połączona z Lokaty Budowlane S.A.), której był Prezesem, zrealizowała projekt budowy osiedla 50 domów jednorodzinnych w Ożarowie Mazowieckim. Obecnie inwestycja jest zakończona.
Wcześniej Marek Kwiatkowski związany był z firmą Vienna Service. Firma ta przez 11 lat odpowiadała za wynajem nieruchomości m.in. 200 butików w 11 miastach w Polsce. Jednym z sukcesów Marka Kwiatkowskiego na tym etapie kariery była m.in. komercjalizacja Galerii Żoliborz w Warszawie przy ul. Broniewskiego.
Marek Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (na wydziale Budowy Maszyn).

RADA NADZORCZA

Edward Szczytowski

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami spółek pod kątem optymalizacji podatkowej. Równolegle był odpowiedzialny za organizację i prowadzenie postępowania o zgodę na działalność w TFI HPF S.A., gdzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Do 2007 r. był Prezesem Zarządu spółki Mercon Investment oraz Karmar S.A., gdzie był Członkiem Zarządu i odpowiadał za przygotowanie firmy do debiutu giełdowego oraz uczestniczył w negocjacjach z inwestorem strategicznym. Wcześniej, w latach 1994-2006, związany był z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w PTE Bankowy (do 2006 r.) i Dyrektora Departamentu w PKO BP (do 1999 r.). W tym czasie odpowiadał m.in. za politykę inwestycyjną, czy emisje obligacji korporacyjnych i komunalnych. W latach 1989-93 związany z branżą wydawniczą. Był m.in. Prezesem Polskiej Agencji Wydawniczej (1989-1991).

Członek Rad Nadzorczych: Wólczanka, Strzelec, Tras-Intur, inne podmioty: TFI PKO/Credit Suisse, Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych (1993 r.)

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Georgi Rozencwajg

Jest udziałowcem w firmie Publish Air, działającej w Polsce od ok. 14 lat.

Od 1999 r. był również współudziałowcem firmy Vienna Service Sp. z o.o. zajmującej się najmem i zarządzaniem pasażami handlowymi firmy Billa Polen, a później jej następcami, należącymi do spółek z grupy Auchan. Jest związany z branżą nieruchomości – pełni m. in. funkcję dyrektora handlowego i konsultanta w działającej na rynku od 1991 r. firmie Vienna G.R. Sp. z o.o. w której aktualnie jest prezesem. Od 1975 do 1993 związany był z branżą handlową. Był m.in. współudziałowcem w sklepach detalicznych i hurtowych, jak również w firmie zajmującej się exportem i importem. Zdobywał doświadczenie w handlu z Niemcami, Francją, Belgią i Austrią w branży spożywczej, a z Hong-Kongiem we współpracy z branżą elektroniczną.

Studiował Psychologię na uczelni poza granicami kraju.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dominik Dudziński

Posiada wykształcenie wyższe, zawód doradcy podatkowego oraz 12 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie podatków, które zdobył w departamentach prawnych międzynarodowych korporacji oraz kancelarii prawnych.

Jest wspólnikiem i  komplemetariuszem w Kancelaria Dudziński i Wspólnicy sp.k. oraz wspólnikiem i komandytariuszem w Centrum Księgowym Taxlegal Sp.  z o.o. sp.k. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w Taxlegal Sp. z o.o. , Global Trade Polska Sp. z o.o. TL 2 Sp. z o.o. TL 5 Sp. z o.o., TL 4 Sp. z o.o. i Rita Fund Sp. z o.o. W przeszłości był Prezesem Zarządu w TL 3 Sp. z o.o., oraz ITC Group Sp. z o.o. Aktualnie członek Rady Nadzorczej Mądre Główki.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lech Dudek

Ukończył Szkołę Główna Handlowa w Warszawie na kierunku: Finanse i Bankowość i specjalizacji finanse przedsiębiorstw.

Karierę zawodową zaczynał w Państwowych Zakładach Lotniczych – Warszawa Okęcie, gdzie w ostatnim okresie pracował na stanowisku Kierownika Sekcji – Zastępca Głównego Księgowego. Był samodzielnym Księgowym w  SIEMENS Sp. z o. o., zaś w LOT Catering Sp. z o. o. – zastępcą Dyrektora Finansowego. Następnie w LOT Catering Sp. z o. o. pracował na stanowisku Dyrektora Biura Controllingu. Od 2010 r. niezależny doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej i controllingu.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Daniel Gąsiorowski

Specjalizuje się w doradztwie komunikacyjnym dla firm w zakresie relacji inwestorskich.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w mediach finansowych i branży PR, wcześniej pracował jako dziennikarz, a potem redaktor naczelny Gazety Finansowej; dziennikarz Money.pl; członek zarządu a następnie prezes zarządu Liberty Group S.A. Kierował działaniami komunikacyjnymi spółek publicznych i funduszy VC, m.in. Capital Partners, eMuzyka, Bakallend, Electus, Hawe, eCard. Brał udział w działaniach dla Spółek zmierzających na GPW i NC: m.in. Liberty Group, Telepolska Holding, Platinium Properties Group. Aktualnie Head of Investor Relations Department  w Ciszewski MSL Financial Communications.

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.