LOKATY BUDOWLANE pozyskały inwestycję w zamian za udziały w spółce celowej

Lokaty Budowlane – notowana na Newconnect firma deweloperska, w opublikowanym dziś raporcie poinformowała, że utworzyła z osobą fizyczną Spółkę celową do realizacji inwestycji handlowo-usługowej na ulicy Dolnej w Warszawie. Do Spółki Lokaty Budowlane Dolna, zostanie wniesiona nieruchomość, która następnie będzie przebudowana i wyremontowana, tak by spełniała kryteria powierzchni handlowo-usługowej w specyfikacji działających na polskim rynku […]

Widok wizualizacji od parkingu

Lokaty Budowlane – notowana na Newconnect firma deweloperska, w opublikowanym dziś raporcie poinformowała, że utworzyła z osobą fizyczną Spółkę celową do realizacji inwestycji handlowo-usługowej na ulicy Dolnej w Warszawie. Do Spółki Lokaty Budowlane Dolna, zostanie wniesiona nieruchomość, która następnie będzie przebudowana i wyremontowana, tak by spełniała kryteria powierzchni handlowo-usługowej w specyfikacji działających na polskim rynku sieci handlowych. Następnie inwestycja ma zostać skomercjalizowana. Docelowo Lokaty Budowlane SA będą posiadały 86 proc. udziałów w Spółce celowej. Według wstępnej koncepcji architektonicznej na ulicy Dolnej ma powstać od 1600 do 1800 m2 powierzchni handlowo-usługowej.

Pozyskanie inwestycji w zamian za udziały w spółce celowej, jest realizacją idei „lokat budowlanych”, która stanowi podstawę strategii długoterminowej Spółki. Lokaty Budowlane SA chce pozyskiwać kolejne inwestycje w zamian za część ukończonej inwestycji, udziały w spółkach celowych lub akcje. W zamian za grunt kontrahent może otrzymać wybudowany na tym gruncie lokal mieszkalny lub użytkowy lub zostać akcjonariuszem Spółki.

W celu realizacji umowy, Lokaty Budowlane SA zawarły przedwstępną umowę zakupu 55 proc. udziału w gruntach pod inwestycję na ulicy Dolnej. Pozostałą część udziałów w gruncie do Spółki wniesie osoba prywatna. Lokaty Budowlane za 55 proc. udział w działkach zapłacą 1,6 mln zł.

- „Zawiązanie Spółki, która powstała z wykorzystaniem idei lokat budowlanych to realizacja naszych zapowiedzi, że chcemy właśnie w taki sposób pozyskiwać nowe inwestycje ” – mówi Marek Kwiatkowski, Prezes Lokaty Budowlane SA. -„W tym konkretnym przypadku decydujące było nasze doświadczenie przy budowie i komercjalizacji powierzchni komercyjnych jakich oczekują działające na polskim rynku sieci handlowe” – dodaje Prezes Kwiatkowski. Lokaty Budowlane SA na przełomie 2013 i 2014 roku zakończyły realizację inwestycji na ulicy Saskiej 12 w Warszawie. Łączny zysk zrealizowany na tej inwestycji wyniósł blisko 3,5 mln zł. W ramach inwestycji powstało 1125 m2 powierzchni handlowo-usługowej według specyfikacji firmy Jeronimo Martins, dotyczącej standardu wykonania lokalu dla sklepu „Biedronka”. Dzięki temu Spółka podpisała długoletnią umowy najmu, następnie lokal ten został sprzedany wraz z zawartą umową najmu. Lokaty Budowlane oceniają, że zastosowany model biznesowy (budowa lokali mieszkalnych oraz dedykowanej powierzchni komercyjnej) będzie powtarzany w kolejnych inwestycjach Spółki.

Po osiągnięciu przez Hotel Święcice rentowności operacyjnej, obecnie jednym z priorytetów Spółki jest rozbudowa kompleksu i zwiększenie skali działalności w tym segmencie, by bilansował on również koszty kredytu, jaki został zaciągnięty pod jego budowę. Spółka intensyfikuje więc prace nad koncepcją i pozyskaniem finansowania na rozbudowę kompleksu Święcice, gdzie obok hotelu ma powstać nowe centrum wystawowo-konferencyjne oraz nowa inwestycja, najprawdopodobniej związana z branżą zdrowotną. Spółka dysponuje tam działką o powierzchni 6,5 tys. m2. Trwają zarówno analizy dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego oraz rozmowy z potencjalnymi partnerami dla przedsięwzięcia zarówno w branży finansowej jak i zdrowotnej.

Lokaty Budowlane realizują obecnie apartamentową inwestycję w Warszawie na ulicy Rybnickiej. Prace budowlane postępują zgodnie z planem, zaś w inwestycji sprzedano 8 mieszkań na 14 dostępnych w tej kameralnej inwestycji.

Lokaty Budowlane SA w tym roku obok prac budowlanych na ulicy Rybnickiej, rozbudową kompleksu Święcice koordynują również przygotowanie koncepcji architektonicznej dla nowej inwestycji na ulicy Chłodnej w Warszawie. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu 2 działek o łącznej powierzchni 956 m2, gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wysokości do 32 m. Spółka przewiduje, że finalizacja zakupu działek nastąpi na przełomie jeszcze w 2014 r.

źródło: Lokaty Budowlane