Spółka akcyjna notowana na NewConnect

Spółka Lokaty Budowlane działa w sektorze sprzedaży nieruchomości. Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają 2008 roku. W 2010 roku firma Lokaty Budowlane przejęła udziały Spółki Osiedle Poniatowskie, aby następnie pewnie wkroczyć na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W kolejnych latach spółka dynamicznie się rozwijała, rozpoznając potrzeby rynku i dostosowując do nich swoją ofertę. Od 2011 roku jest właścicielem centrum hotelowo-konferencyjnego w Święcicach pod Warszawą. Obecnie obszar działalności spółki obejmuje usługi budowlane i deweloperskie – specjalizuje się w bowiem w realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków na własnych gruntach. 

Budowa domu wielorodzinnego

Polska spółka o dużej dynamice wzrostu

Lokaty budowlane to dynamiczna polska spółka, której potencjał potwierdza obecność na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. Ten alternatywny system obrotu akcji został opracowany dla firm, które działają w innowacyjnych branżach i mają sprecyzowaną wizję rozwoju. Lokaty budowlane dają możliwość bezpiecznego zainwestowania kapitału z dużym potencjałem na zwrot z inwestycji.
Nasi Kontrahenci mogą liczyć na:

  • wiedzę popartą długoletnim doświadczeniem członków zarządu i rady nadzorczej,
  • przejrzyste warunki współpracy,
  • dostęp do wyników finansowych w postaci skonsolidowanych raportów kwartalnych,
  • zabezpieczenie zwrotu z inwestycji w postaci lokalu lub akcji,
  • możliwość nabycia akcji naszej spółki,
  • możliwość bezpiecznego inwestowania środków z zabezpieczeniem hipotecznym i premią wypłacaną co kwartał.