Domy modułowe bez pozwolenia

Osoba wskazująca miejsce do podpisuNowelizacja prawa budowlanego w 2021 roku wprowadziła zmianę w przepisach, zgodnie z którą w Polsce można budować domy modułowe bez pozwolenia. Uproszczona procedura pozwala szybciej rozpocząć montaż segmentów na działce. Należy przy tym pamiętać, że obiekt musi być przeznaczony na własne potrzeby oraz trzeba zgłosić zamiar budowy w stosownym urzędzie. Według zapisów ustawy o prawie budowlanym bez pozwolenia na budowę można postawić wypoczynkowy lub mieszkalny:

  • dom modułowy do 35 m², który powinien być parterowy i niepodpiwniczony,
  • dom modułowy o maksymalnie 2 kondygnacjach oraz powierzchni zabudowy do 70 m².

Warto zaznaczyć, że 35-metrowe domki na zgłoszenie do użytku całorocznego nie wymagają wykonania projektu budowlanego i pomiarów geodezyjnych. Wskazana powierzchnia jest wystarczająca, aby wygodnie korzystać z kuchni, salonu i łazienki. Więcej przestrzeni można uzyskać, decydując się na domek z antresolą. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby zaprojektować taras na parterze czy basen lub saunę na posesji.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wybudować dom na zgłoszenie?

Przed rozpoczęciem budowy domu na zgłoszenie należy dopełnić formalności w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta bądź gminy. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia dokumentów organ nie zgłosi zastrzeżeń, można przystąpić do montażu modułów na działce. Co ważne, wystarczy brak sprzeciwu – nie należy czekać na pozytywną decyzję. Pisemna zgoda burmistrza, prezydenta lub starosty nie jest bowiem prawnie wymagana. Aby zbudować domek na zgłoszenie do 35 m² należy dostarczyć do urzędu:

  • mapkę informacyjną,
  • samodzielnie wykonany rysunek projektowy i szkic,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku domu prefabrykowanego do 70 m² wymaganych dokumentów jest więcej. Do zawiadomienia trzeba dołączyć projekt architektoniczno-budowlany, który został opracowany przez osobę ze stosownymi uprawnieniami. Ponadto zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych, projekt zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową (w przypadku nieustanowienia kierownika budowy).

 

Ile domków na zgłoszenie może znajdować się na działce?

Ze względu na uproszczoną procedurę administracyjną wielu inwestorów uważa, że domki na zgłoszenie można stawiać na każdej działce. Tymczasem to, że prawo zezwala na postawienie obiektu bez pozwolenia na budowę, nie oznacza, że można montować obiekty z prefabrykatów na dowolnym terenie prywatnym. Przepisy pozwalają na postawienie jednego domu modułowego do użytku całorocznego na 500 m² działki. Na mniejszych terenach na zgłoszenie można postawić tylko budynek gospodarczy o powierzchni do 35 m². Jeśli działka ma co najmniej 1000 m² wolno postawić na niej dwa domy modułowe, lecz obiekty nie mogą się ze sobą stykać. Ponadto obszar oddziaływania budynku nie może sięgać na sąsiednie posesje.