Inwestycja w działkę o niejasnym statusie prawnym

Domek obok młotka sędziowskiegoInwestycja w działkę o niejasnym statusie prawnym może sprawić trudności. Najważniejszy jest wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Polskie prawo wymaga, aby każdą nieruchomość wpisać do księgi wieczystej, co zapewnia właściwy obrót nieruchomościami i zapobiega nadużyciom. Dzięki wpisowi nabywca zyskuje poczucie bezpieczeństwa i pewność co do wiarygodności transakcji. Zabezpieczenie jest istotne, ponieważ nieruchomości mają zazwyczaj wysoką wartość i są poważną inwestycją dla gospodarstw rodzinnych. Brak wpisu lub błędy w zapisie wymagają przedłożenia dokumentów, które pozwolą dopełnić formalności i uregulować stan prawny, a co za tym idzie dokonywać czynności prawnych, których przedmiotem będzie działka. 

 

Ochrona przed ryzykiem inwestycyjnym

Nieuregulowany status prawny nieruchomości podobnie jak inwestycja w działkę z więcej niż jednym spadkobiercą może być powodem opóźnienia w realizacji inwestycji. Nasza firma dokłada starań, aby skutecznie minimalizować wszelkie źródła ryzyka inwestycyjnego:

  • ryzyko prawne — ryzyko może nieść niedoskonałość instytucji ksiąg wieczystych, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, zmiany w otoczeniu prawnym np. planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, systemu podatkowego;
  • ryzyko otoczenia — niebezpieczne mogą być zmiany w sąsiedztwie i otoczeniu nieruchomości;
  • ryzyko zarządzania — związane z nieprofesjonalną obsługą administracyjną nieruchomości, która może wynikać z deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości.