Inwestycje w grunty letniskowe

Osoba przeglądająca raportInwestycje w grunty letniskowe to obecnie świetna lokata kapitału. Niemal każdy marzy o odpoczynku od codzienności w pobliżu natury i coraz większej liczbie osób udaje się zrealizować to marzenie. Inwestycję w zakup gruntu powinno poprzedzić uzyskanie wiedzy m.in. o:

  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • warunkach zabudowy,
  • klasie gleby,
  • możliwości doprowadzenia lub obecności mediów,
  • drodze dojazdowej.

Na działce rekreacyjnej można postawić gotowy domek letniskowy w systemie modułowym oraz zbudować wiatę lub garaż, budynki gospodarcze i studnię. Domy modułowe z naszej oferty mają funkcjonalny układ pomieszczeń i nawet przy niewielkim metrażu nie ustępują obiektom całorocznym. Ich przestrzeń jest zaprojektowana w taki sposób, że spełni wszystkie potrzeby użytkowników w czasie wakacji lub posłuży jako komfortowe miejsce zdalnej pracy bądź nauki.

 

Jak zarabiać na działkach letniskowych i rekreacyjnych?

Inwestycja w działki letniskowe i rekreacyjne jest opłacalna, o ile inwestor wybierze odpowiedni grunt. Kluczem do sukcesu jest zakup nieruchomości na terenach o atrakcyjnych warunkach krajobrazowych. Może być to działka zarówno na obszarze turystycznym, jak i podmiejskim, np. nad jeziorem, z dala od hałasu i spalin. Domek na działce letniskowej można wynajmować za pośrednictwem popularnych portali takich jak Booking.com lub Airbnb.pl, co przynosi wysokie przychody. Nawet jeśli nieruchomość nie będzie wynajęta przez cały rok, można uzyskać zysk o wysokości co najmniej 10% inwestycji.

 

Czy grunty to też nieruchomości?

W polskim prawie definiowanie nieruchomości nie jest jednolite, a to niekiedy nastręcza trudności dla właścicieli i zarządców. W ustawach określono zasady wyodrębnienia nieruchomości pod kątem prawnym (własnościowym) oraz fizycznym, a jeśli mowa o gruntach – geodezyjnym. W art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego zdefiniowano nieruchomości jako „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. W art. 50 Kodeksu czytamy, że „za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością”. Wobec tego za nieruchomość uważa się grunt, grunt wraz z posadowionym na nim budynkiem lub budowlą lub wydzielony fragment budynku, wraz z prawami przypisanymi do nieruchomości.