Inwestycja w działkę z więcej niż jednym spadkobiercą

Para podczas porady inwestecyjnejInwestycja w działkę z więcej niż jednym spadkobiercą nie musi być problematyczna. Wystarczy znać podstawowe zasady, dzięki którym transakcja będzie bezpieczna dla obu stron. Aby uregulować niuanse prawne, przede wszystkim trzeba zapoznać się ze stanem faktycznym. Formalnym właścicielem działki jest osoba figurująca we wpisie w księdze wieczystej. W ustawie o księgach wieczystych i hipotece nieruchomość określa się bowiem jako część  powierzchni  ziemskiej,  dla  której  urządzono  księgę  wieczystą, a w dziale II księgi znajdują się informacje o aktualnym właścicielu. Aby bezpiecznie nabyć działkę od kilku spadkobierców, należy uzyskać prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Przeprowadzenie wieczystoksięgowe nie zawsze jest jednak konieczne. Niekiedy wystarczy udowodnienie praw spadkobierców do nieruchomości. W takim wypadku księga wieczysta zostanie założona dla nowego właściciela.

 

Dlaczego Polacy chętnie inwestują w nieruchomości? 

Zakup nieruchomości, a nawet inwestowanie w trudno zbywalną działkę dla większości Polaków jest bardziej atrakcyjne niż wynajem czy dzierżawa nieruchomości. Nic dziwnego, ponieważ wszystkie formalne nieprawidłowości można naprawić i cieszyć się własnym gruntem czy lokum. Własność i jej wysoki udział na rynku nieruchomości mieszkaniowych wynika z czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Analizy statystyczne modeli ekonometrycznych dowodzą, że kupno nieruchomości jest atrakcyjne z uwagi na to, że nadal jest najtańszą formą uzyskania lokum, zabezpiecza rodzinę i podnosi status społeczny.