LOKATY BUDOWLANE zawarły umowę inwestycyjną

Lokaty Budowlane – notowana na NewConnect firma deweloperska, poinformowała w dzisiejszym komunikacie o zawarciu umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej, w której znajdują się aktywa hotelowe Grupy Kapitałowej. Spółka I.T.OPTIMUM ESTATE &INVESTMENTS LTD zarejestrowana w Izraelu za udziały stanowiące 75 proc. kapitału ma zapłacić łącznie 22,5 mln zł. Umowa zakłada realizację umowy transzami o wartości […]

Galeria Święcice

Lokaty Budowlane – notowana na NewConnect firma deweloperska, poinformowała w dzisiejszym komunikacie o zawarciu umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej, w której znajdują się aktywa hotelowe Grupy Kapitałowej. Spółka I.T.OPTIMUM ESTATE &INVESTMENTS LTD zarejestrowana w Izraelu za udziały stanowiące 75 proc. kapitału ma zapłacić łącznie 22,5 mln zł. Umowa zakłada realizację umowy transzami o wartości równej (w przeliczeniu) nie mniej niż 1 mln USD i przenoszeniu własności udziałów po dokonaniu zapłaty.

W ocenie Zarządu Spółki – zawarta umowa pozwoli skoncentrować działalność Spółki Lokaty Budowlane S.A. na podstawowej działalności deweloperskiej oraz przyniesie pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Do spółki wpłynęły już pierwsze środki finansowe z tytułu realizacji u mowy w stanowiące równowartość 150 tys. USD.

- Zawarta transakcja, to duża szansa dla Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. Zyskujemy możliwości inwestycyjne, które jak pokazały dotychczasowe realizacje jesteśmy gotowi wykorzystać – mówi Marek Kwiatkowski, Prezes Lokaty Budowlane SA.

Umowa zakłada realizację umowy transzami o wartości równej (w przeliczeniu) nie mniej niż 1 mln USD i przenoszeniu własności udziałów po dokonaniu zapłaty, oraz że Hotel Święcice, będzie cały czas zarządzany przez Lokaty Budowlane S.A. a wszelkie koszty i przychody są własnością Spółki notowanej na NewConnect. W zamian Lokaty Budowalne S.A. przez okres najbliższych 8 lat zagwarantowały wypłatę dywidendy z zarządzanego Hotelu na poziomie 8 proc. rocznie od kwoty zainwestowanej przez inwestora w udziały. Zapis dotyczący wypłaty dywidendy wygasa wraz z ewentualną sprzedażą Hotelu lub 100 proc. udziałów w spółce Lokaty Budowlane Sp. z o.o. za kwotę nie mniejszą niż 37,5 mln zł.

- Umowa inwestycyjna umożliwia nam również ewentualną rozbudowę hotelu i podniesienie kapitału w spółce, która jest jego właścicielem dzięki czemu przychody jakie będzie generowała działalność hotelowa powinny wystarczyć na wypłatę zapisanej w umowie dywidendy z tytuły nabycia udziałów – dodaje Marek Kwiatkowski, Prezes Lokaty Budowlane SA.

Lokaty Budowlane S.A. poinformowały w ostatnim tygodniu o zakończonej emisji obligacji serii B, w ramach której uzyskano blisko 3 mln zł na realizację inwestycji budowy obiektu handlowo-usługowego przy ul. Dolnej 43/45 w Warszawie, gdzie powstanie powierzchnia handlowo-usługowa, która według wstępnej koncepcji architektonicznej wyniesie od 1600 do 1800 m2. Kolejną inwestycją Spółki jest budynek mieszkalno-usługowy na ulicy Chłodnej. Na działce o powierzchni 956 m2 może powstać inwestycja o wskaźniku intensywności zabudowy 3 i wysokości do 32 m. Spółka, podpisała już list intencyjny z firmą BGK Nieruchomości S.A., który zakłada podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie sprzedaży inwestycji w 2017 r.

Lokaty Budowlane SA zakończyły również prace budowlane w inwestycji na ulicy Rybnickiej w Warszawie, gdzie powstał budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny wraz z garażem podziemnym. powierzchnia PUM w inwestycji wyniosła 1250 m2. Dotychczas sprzedano 14 dostępnych lokali. W ofercie Spółki pozostają jeszcze 3 niewielkie Soft Lofty w tzw. Podpiwniczeniu, które mogą być zaaranżowane na lokale usługowe lub mieszkalne.

-Pracujemy równolegle nad kilkoma nowymi lokalizacjami, jednak najważniejsze dla nas – to pozyskanie ich na atrakcyjnych warunkach, by możliwe było zrealizowanie zadowalającej marży z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy – dodaje Prezes Kwiatkowski.

Dotychczas najbardziej dochodową inwestycją Spółki, była ta zlokalizowana na ulicy Saskiej 12 w Warszawie, gdzie zysk wyniósł blisko 3,5 mln zł. Strategia Lokat Budowlanych zakłada pozyskanie projektów, które pozwalają osiągnąć ponadprzeciętną rentowność i trafiają w zapotrzebowanie rynkowe. Przykładem realizacji strategii jest zakończona inwestycja SASKA, z której zyski Spółka wykazała w raportach finansowych za 2014 r.

źródło: Lokaty Budowlane