LOKATY BUDOWLANE wykazały blisko 3,5 mln zł zysku netto na inwestycji SASKA w Warszawie

Lokaty Budowlane – notowana na NewConnect firma deweloperska, w opublikowanym dziś skonsolidowanym raporcie kwartalnym ujawniła, że wypracowała zysk na inwestycji na ulicy Saskiej 12 w Warszawie w wysokości blisko 3,5 mln zł. Wynik netto na poziomie Grupy Kapitałowej po I kwartale br. wyniósł ostatecznie 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach 23,3 mln zł. Inwestycja ta […]

Saska Apartamenty

Lokaty Budowlane – notowana na NewConnect firma deweloperska, w opublikowanym dziś skonsolidowanym raporcie kwartalnym ujawniła, że wypracowała zysk na inwestycji na ulicy Saskiej 12 w Warszawie w wysokości blisko 3,5 mln zł. Wynik netto na poziomie Grupy Kapitałowej po I kwartale br. wyniósł ostatecznie 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach 23,3 mln zł. Inwestycja ta została oddana do użytkowania pod koniec 2013 r. zaś w I kwartale zakończono jej rozliczenie związane z przenoszeniem prawa własności na nabywców lokali. Obecnie Lokaty Budowlane SA realizują ambitny plan inwestycyjny na który składa się budowa kameralnego apartamentowca w Warszawskiej dzielnicy Włochy, oraz rozbudowa kompleksu hotelowego w Święcicach, gdzie ma powstać zaplecze konferencyjne oraz nowa inwestycja, najprawdopodobniej związana z branżą zdrowotną.

„Grupa Kapitałowa Lokaty Budowlane zamknęła I kwartał 2014 roku przychodami na poziomie 23,3 mln zł, co pozwoliło wypracować zysk netto wynoszący 2,8 mln zł.” – czytamy w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2014 Lokat Budowlanych. Jak podała notowana na NewConnect Spółka – „Na wartość wyniku netto oraz wypracowane przychody decydujący wpływ miało rozliczenie końcowe inwestycji zrealizowanej przy ulicy Saskiej 12 w Warszawie.”.

Sukces sprzedażowy inwestycji SASKA, ma szansę powtórzyć budowa apartamentowca w Warszawskiej dzielnicy Włochy. Na ulicy Rybnickiej, gdzie prace budowlane dobiegają już końca sprzedano już połowę z dostępnych lokali. – „Wpływy netto (bez podatku VAT) z tytułu zawartych umów wstępnych sprzedaży powierzchni mieszkalnych i użytkowych przy ulicy Rybnickiej 57/59 uzyskane do dnia 31.03.2014 roku wyniosły 1.323.073,29 PLN” podała Spółka w raporcie.

- „Zarówno sprzedaż lokali w na Saskiej, jak i Rybnickiej pokazuje, że w Warszawie nabywcy szukają kameralnych lokali w ciekawej lokalizacji” – mówi Marek Kwiatkowski, Prezes Lokaty Budowlane SA. -„Jesteśmy blisko pozyskania kolejnych gruntów, min. na ulicy Chłodnej w Warszawie, gdzie ma szansę powstać równie ciekawa inwestycja” – dodaje Prezes Kwiatkowski. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu 2 działek o łącznej powierzchni 956 m2 , gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wysokości do 32 m.

Po osiągnięciu przez Hotel Święcice rentowności operacyjnej, obecnie jednym z priorytetów Spółki jest rozbudowa kompleksu i zwiększenie skali działalności w tym segmencie, by bilansował on również koszty kredytu, jaki został zaciągnięty pod jego budowę. -„Wyniki na poziomie skonsolidowanym obciąża cały czas koszt obsługi kredytu zaciągniętego na budowę Hotelu, które w I kwartale 2014 r. pomniejszyły zysk wypracowany na inwestycjach deweloperskich” – mówi Marek Kwiatkowski, Prezes Lokaty Budowlane SA. -„Sam hotel zaczął przynosić zyski już w ub.r., jednak jest on zbyt mały, by na konkurencyjnym rynku udźwignąć również koszty obsługi zadłużenia – stąd decyzja o jego rozbudowie, tak – by zwiększyć zarówno jego wartość i generowane przychody, co znacząco wzmocni fundamenty Grupy Kapitałowej” – wyjaśnia Kwiatkowski.

Spółka intensyfikuje więc prace nad koncepcją i pozyskaniem finansowania na rozbudowę kompleksu Święcice, gdzie obok hotelu ma powstać nowe centrum wystawowo-konferencyjne oraz nowa inwestycja, najprawdopodobniej związana z branżą zdrowotną. Spółka dysponuje tam działką o powierzchni 6,5 tys. m2. Trwają zarówno analizy dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego oraz rozmowy z potencjalnymi partnerami dla przedsięwzięcia zarówno w branży finansowej jak i zdrowotnej. Działka jaką dysponuje Spółka Lokaty Budowlane charakteryzuje się atrakcyjną lokalizacją przy trasie Poznańskiej (droga krajowa E 30 Świecko – Poznań – Warszawa), zaledwie 13 km od granic Warszawy. Obok znajduje się hotel dysponujący doskonałym zapleczem gastronomicznym, multimedialnym i konferencyjnym.

Strategia Lokat Budowlanych zakłada pozyskanie projektów, które pozwalają osiągnąć ponadprzeciętną rentowność i trafiają w zapotrzebowanie rynkowe. Przykładem realizacji strategii jest zakończona inwestycja SASKA, z której zyski Spółka wykaże w raportach finansowych za 2014 r. oraz zakup działek na ulicy Chłodnej, gdzie powstanie budynek o zbliżonych parametrach do dotychczasowych realizacji Spółki.

źródło: Lokaty Budowlane